Uplatňování DPH v roce 2015 a změny 2016

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
20.11.2015 (pátek)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Fitříková Dagmar – daňový poradce, specialista na DPH
MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Seminář je zaměřen na vybrané situace z praxe podle právního stavu platného od 1. 1. 2015. Výklad bude podán s využitím konkrétních příkladů včetně jejich řešení ve vazbě na daňové přiznání k DPH. V průběhu semináře budou účastníci upozorněni na důležité změny v oblasti DPH pro rok 2016.
 

Obsah semináře:

 • Aktuální informace v oblasti DPH – sdělení a informace GFŘ pro rok 2015, vybrané závěry z jednání Koordinačních výborů s KDP využitelné v praxi roku 2015.
 • ­Změny v oblasti DPH platné od 1. 1. 2016 – kontrolní hlášení, změny týkající se dodání nemovitých věcí, režim přenesení daňové povinnosti u dodání nemovitých věcí.
 • Předpokládané změny v oblasti DPH pro rok 2016 – změny ve vazbě na nový zákon o elektronické evidenci tržeb, změny v oblasti sazeb daně.
 • Režim jednoho správního místa (MOSS) – pravidla pro stanovení místa plnění u vybraných služeb, správa DPH, praktický postup.
 • ­Oprava základu daně a výše daně – upozornění na změny platné v roce 2015, finanční bonusy a skonta, praktický postup v rámci reklamace, oprava výše daně v jiných případech, uvádění údajů v DAP k DPH, opravné daňové doklady.
 • Zálohové platby – zálohy v rámci tuzemských obchodních transakcí i ve vztahu k EU a třetím zemím, postup při vyúčtování záloh, upozornění na časté chyby, daňový doklad a jeho náležitosti.
 • Dočasný režim přenesení daňové povinnosti na příjemce – základní principy, praktický postup, upozornění na možné chyby a jejich řešení, aplikace právní fikce, uvádění údajů v DAP k DPH včetně příloh.
 • Dodání a nájem vybraných nemovitých věcí v roce 2015 a 2016 – podmínky pro uplatnění osvobození od daně, možnost volby uplatnit režim zdanění při dodání nemovitých věcí, praktické příklady; postup z hlediska DPH při dodání služeb souvisejících s nájmem (poskytnutí služby, přefakturace, vyúčtování z pohledu DPH, den uskutečnění plnění, DPH z přijatých úplat).
 • Institut ručení za nezaplacenou daň – upozornění na změny pro rok 2015 a jejich dopady, nespolehlivý plátce, doporučení ve vazbě na obsah uzavíraných obchodních smluv, rozsudek NSS.
 • Praktické problémy v oblasti správy DPH v roce 2015 – dodatečné daňové přiznání, časový posun.
 • Další vybrané okruhy uplatňování DPH – časté chyby týkající se daňových dokladů, aktuální problémy při stanovení sazeb daně, obrat pro účely DPH, vymezení předmětu daně, plnění bez úplaty, nepeněžitá plnění, krádeže, škody na majetku, inventarizační rozdíl (manko).
 • Diskuse.

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 3 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Komerční banky, a.s., č. účtu 107-5832740207/0100, variabilní symbol 181115, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 623 39 184, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2015: