Uplatňování DPH v roce 2020 ve vazbě na daň z příjmů

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
17.2.2020 (pondělí)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Fitříková Dagmar – daňový poradce, specialistka na DPH

Ing. Žmolík Christian – daňový poradce a specialista na daň z příjmů právnických osob, cestovní náhrady a daň silniční

MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Obsah semináře:

Vybrané okruhy týkající se daně z příjmů a DPH

 • nakládání s majetkem (pořízení majetku a prodej majetku, vyřazení majetku z obchodního majetku),
 • převody nemovitostí z pohledu daně z příjmů a DPH – stavba jako součást pozemku, převody nemovitosti, převody ostatního majetku, upozornění na časté chyby a možnosti jejich řešení,
 • technické zhodnocení provedené jinou osobou než vlastníkem,
 • inventarizační rozdíl (manko) z pohledu daně z příjmu a DPH,
 • osvobozené příjmy a jejich oznamovací povinnost z pohledu daně z příjmů,
 • plnění osvobozená od DPH,
 • bezúplatné příjmy (plnění) a jejich dopad na daň z příjmů,
 • plnění bez úplaty z pohledu DPH,
 • zaměstnanecké benefity,
 • další problematika z oblasti daně z příjmů a DPH dle zájmů účastníků semináře.

Aktuální informace a upozornění na změny v roce 2019 a 2020

 • stručný přehled ostatních změn v oblasti daně z příjmů pro rok 2019 včetně upozornění na změny v roce 2020,
 • změny v oblasti DPH pro 2019 včetně upozornění na připravované změny pro rok 2020,
 • vybraná sdělení MF ČR a GFŘ pro oblast daně z příjmů a DPH,
 • vybrané zápisy z jednání Koordinačních výborů Komory daňových poradců.

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 5 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Fio banky, a.s., č. účtu 2500313694/2010, variabilní symbol 130120, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 75358549, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil 732 818 332, 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2020: