Uplatňování DPH ve stavebnictví v roce 2013

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
16.4.2013 (úterý)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Fitříková Dagmar, daňový poradce, specialista na DPH
MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Seminář je zaměřen na uplatňování DPH ve stavebnictví podle právního stavu platného v roce 2013. Dostatečný časový prostor bude věnován vysvětlení pravidel režimu přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací podle pravidel platných v roce 2013. Účastníci semináře obdrží pracovní materiál.
 

Obsah semináře:

 • Aktuální stav v oblasti stavebnictví v roce 2013 – změny provedené v roce 2013, sdělení MF ČR a GFŘ k uplatňování DPH ve stavebnictví, platnost výjimek pro oblast sociální výstavby.
 • Změny v oblasti DPH v roce 2013 – přehled změn platných pro rok 2013, změna sazby daně, změny v oblasti daňových dokladů, pravidel pro uplatňování nároku na odpočet daně, limitu obratu pro registraci atd.
 • Sazby daně v roce 2013 v oblasti výstavby – sazby daně u stavebních nebo montážních prací, u oprav, údržby, změn dokončených staveb a jejich příslušenství a u výstavby nových objektů, sazby daně při převodu nemovitosti, sazby daně při zřízení věcného břemene vztahujícího se k nemovitostem.
 • Zálohové platby – vznik povinnosti přiznat daň, vyúčtování zálohových plateb na stavební práce přijatých do 31. 12. 2012, praktické příklady výpočtu DPH v souvislosti s vyúčtováním záloh.
 • Režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací – povinnosti poskytovatele a příjemce stavebních nebo montážních prací, klasifikace CZ-CPA kód 41 až 43, sdělení MF a GFŘ, stavební a montážní práce poskytované osobám, které uskutečňují výkony působností v rámci veřejné správy (obce, kraje atd.), upozornění na možné chyby.
 • Vymezení základních pojmů – nemovitost, pozemky, stavby a nedokončené stavby, stavby. nezapisované do katastru nemovitostí, převod nemovitostí, místo plnění, kolaudace, vymezení bytového domu, rodinného domu a bytu, stavby určené pro sociální bydlení v roce 2013, příslušenství staveb, zdanitelná plnění a další pojmy.
 • Den uskutečnění zdanitelného plnění – UZP a povinnost přiznat daň při převodu nemovitostí včetně převodu staveb nezapisovaných do katastru nemovitostí, při poskytnutí služeb v oblasti stavebnictví, smlouvy o dílo, sjednání dílčích plnění, uskutečnění zdanitelného plnění u nájmu nemovitostí, zálohy ve stavebnictví.
 • Nárok na odpočet daně – zákonné podmínky, změny podmínek v roce 2013, nárok na odpočet daně při pořízení stavebního materiálu z EU a z třetích zemí.
 • Daňové doklady – vystavování a uchovávání daňových dokladů, typy daňových dokladů a jejich náležitosti, opravné daňové doklady, daňová evidence, nejčastější chyby při vystavování daňových dokladů.
 • Oprava základu daně a výše daně – postup při opravě základu daně a výše daně a při opravě sazby daně u zdanitelných plnění týkajících se stavebních nebo montážních prací v roce 2013.
 • Realizace stavebních prací a stavebních děl mimo tuzemsko – uplatňování DPH u stavebních činností na území EU a v zahraničí, přemístění stavebního materiálu a stavební techniky z tuzemska do EU, realizace stavebních prací v rámci tzv. subdodávek.
 • Diskuse a odpovědi na dotazy.

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 4 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Fio banky, a.s., č. účtu 2500313694/2010, variabilní symbol 90113, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 753 58 549, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na tel. + fax č.: 596 546 366 nebo na mobil: 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2013: