Zákon o obchodních korporacích účinný od 1.1.2014 pro ekonomické profese

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
7.1.2014 (úterý)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Kruntorádová Lenka, MBA – auditorka, daňová poradkyně, soudní znalkyně oboru účetnictví a top lektorka
MÍSTO KONÁNÍ
ČAPEK – WinDUO, s.r.o.
Chittussiho 13, Slezská Ostrava

Ing. Kruntorádová je zkušená lektorka v oblasti účetnictví a daní se schopností vysvětlit složité účetní a daňové situace srozumitelným způsobem. Bližší informace o této top lektorce se dozvíte přes vyhledávač google “Ing. Kruntorádová Lenka, MBA”.

Přednosti lektorky: srozumitelnost, praktické zkušenosti, vysoká odbornost

Určeno pro: ekonomy, podnikatele, účetní, daňové poradce, auditory apod.

Cíl: Cílem semináře je podat základní informaci o změnách obchodního práva v návaznosti na účetnictví a daně obchodních korporací. Nová úprava obchodního práva je natolik zásadní, že je nutné se s ním seznámit, neboť jeho dopad na praxi je značný.
 

Obsah semináře:

 • legislativní rámec, změny v roce 2014, 2015
 • koncepce zákona o korporacích
 • obsah zákona o korporacích
 • principy zákona o korporacích
 • nové pojmy v ZOK
 • systém přechodných opatření
 • změna založení s.r.o.
 • změna pojetí podílu na s.r.o., druhy podílu, převody podílu, vypořádací podíl
 • ručení společníků za závazky společnosti
 • jednatelé s.r.o. – smlouva o výkonu funkce, zákaz konkurence, kolektivní statutární orgán, právnická osoba jako jednatel
 • valná hromada s.r.o. – úkoly jednateli
 • změny v zakládání a.s., druhy akcií u a.s.
 • změny ve správě a.s.
 • valná hromada a.s.
 • v.o.s. – hlavní změny-vklady, rozdělování zisku, zánik účasti
 • hlavní změny u ks – právní režim tzv. komanditní sumy
 • zavedení institutu tzv. “vlivné osoby”
 • sociální družstvo
 • kmenový list jako CP a jeho převoditelnost
 • koncernové právo

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

ČAPEK – WinDUO, s.r.o.
Chittussiho 13/734, 710 00 Ostrava

Spojení:
Trolejbus
(č. 101, 104, 106, 108, 109, 111)
Zastávka Revírní bratrská pokladna
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 4 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Komerční banky, a.s., č. účtu 107-5832740207/0100, variabilní symbol 60114, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 623 39 184, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na tel. + fax č.: 596 546 366 nebo na mobil: 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2014: