Změny v mzdové oblasti pro rok 2017

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
16.12.2016 (pátek)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ludwigová Lenka – odborná účetní s dlouholetou praxí
MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Cílem semináře je poskytnou posluchačům aktuální informace z 5-ti základních oblastí, které se vztahují k mzdové problematice: Zákoník práce, sociální pojištění, zdravotní pojištění, daň ze mzdy, zákon o zaměstnanosti a seznámit je se změnami pro rok 2017.

Seminář je určen pro zkušenější mzdové účetní, nebude se věnovat základním údajům, jen aktuálním informacím a změnám zákonů a předpisů. Výhodou je, že účastník nemusí navštěvovat 5 různých školení, pokud je již s problematikou seznámen a zajímají ho právě jen změny.
 

Obsah semináře:

Obsah bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře.

Zákoník práce

 • novela MPSV, očekávaná účinnost patrně 1.4.2017, max. během 1. pololetí 2017,
 • zásadní změna výpočtu dovolené, snaha docílit spravedlivého čerpání u pracovníků s nerovnoměrnou pracovní dobou, při přechodech na zkrácený úvazek a naopak, důležité budou hodiny, nikoliv dny jako doposud
 • změny u DPP a DPČ v souladu se směrnicí EU – navrhovaný nárok na dovolenou u DPP, nový nárok na některé druhy náhrad u obou dohod,
 • úprava doručování listin zaměstnancům – dlouhodobě neřešená oblast doručovacích lhůt prostřednictvím České pošty, projeví se hlavně u výpovědí, měla by odstranit pro zaměstnavatele patové situace,
 • práce z domova – doposud neřešené téma v ZP, možnost paušalizace výdajů
 • další navrhované změny jsou ještě v jednání tripartity – informace o stavu schvalování
 • ­další změny navrhované v zákoně o pracovnělékařských službách – změna hodnoty bodů a posuzování u některých pracovních úrazů, vstupní prohlídky a jejich hrazení zaměstnavatelem

Sociální pojištění

 • návrh MPSV na snížení pojistného pro zaměstnance s více dětmi, odvod zaměstnavatele zůstává stejný
 • ­změny v souvislosti s novým vyhlášením průměrné změny, nové sazby pojistného pro OSVČ, redukčních hranic pro nemocenské dávky a výpočty důchodů
 • ­­nové nemocenské dávky = otcovská dovolená – zatím v průběhu schvalování

Zdravotní pojištění

 • nové parametrické hranice, odpočet ZP u zaměstnavatele s více jak 50% zaměstnanců se zdravotním postižením

Daň z příjmu

 • opět změna srážkové daně, nová možnost u příjmů do 2500,-/M
 • ­zvýšení slev na děti pro rok 2017 a řešení opožděného schválení slev v roce 2016
 • ­zpřísnění nároku na daňové bonusy u příjmů dle §8 a §9 ZDP
 • ­nové posuzování školského zařízení/dětské skupiny, u nároku na školkovné
 • ­­+ nové znění potvrzení pro tyto účely, co musí zaměstnavatel ověřit
 • ­nový tiskopis Prohlášení poplatníka pro rok 2017
 • ­změny v penzijním a životním pojištění – rušení, částečné výplaty odbytného, řešení u zaměstnavatelů, kteří poskytují příspěvky na pojištění
 • ­­problematika zaměstnaneckých benefitů, upřesnění daňového osvobození u některých nároků zaměstnanců

Zákon o zaměstnanosti

 • nejnovější poznatky z kontrol Inspektorátu práce,
 • ­statistika uložených pokut, kde dělají zaměstnavatelé nejvíce chyb, jak se jim vyvarovat, větší motivace pro nezaměstnané – zpřísnění pravidel pro poskytování podpory v nezaměstnanosti

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 4 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Komerční banky, a.s., č. účtu 107-5832740207/0100, variabilní symbol 121016, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 623 39 184, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil: 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2016: