Změny ve zdaňování mezd v roce 2008 a roční zúčtování záloh na daň z mezd za rok 2007

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
30.1.2008 (středa)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Milada Rárová – metodik daně z příjmů ze závislé činnosti
MÍSTO KONÁNÍ
OKD, a.s.
Prokešovo náměstí 6, Moravská Ostrava

Obsah semináře:

 • Zavedení rovné daně v roce 2008
 • Úprava základu daně u zaměstnanců včetně úpravy základu daně pro výpočet zálohy na daň, definice „superhrubé“ mzdy
 • Slevy na dani podle § 35ba zák.o daních z příjmů a daň. zvýhodnění na dítě nově
 • Změny v nezdanitelných částkách základu daně
 • Změny u příjmů zaměstnanců od daně osovobozených
 • Další drobné úpravy zákona o daních z příjmů, týkající se zdanění mezd
 • Daňové tiskopisy pro zaměstnavatele
 • Roční zúčtování záloh na daň a daňových bonusů za rok 2008
 • Podání daňového přiznání zaměstnancem za rok 2007
 • Diskuze, odpovědi na otázky účastníků

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

OKD, a.s.
Prokešovo náměstí 6
Moravská Ostrava

Spojení:
Trolejbus č. 101, 102, 103, 106
zastávka Nová radnice
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné na všechny tři semináře:

 • Cestovní náhrady v roce 2008 [12.2.2008]
 • Změny ve zdaňování mezd v roce 2008 a roční zúčtování záloh na daň z mezd za rok 2007 [30.1.2008]
 • Sociální, důchodové a zdravotní pojištění v roce 2008 [22.1.2008]
2400 Kč
Vložné za seminář 900 Kč

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u ČSOB Ostrava, č. účtu 373518283/0300, variabilní symbol 220108, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 881 78 153, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na tel. + fax 596 546 366 nebo na mobil 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2008: