Obchodní podmínky

1. PŘIHLÁŠKA NA ŠKOLENÍ

 • Závaznou přihlášku na školení můžete vyplnit na našich webových stránkách www.ekoskol.cz nebo zaslat emailem na ekoskol@ekoskol.cz.
 • Přihlášky zaslané prostřednictvím webových stránek jsou potvrzeny na uvedený e-mail ihned po doručení, přihlášky doručené e-mailem Vám bývají zpětně potvrzeny zpravidla do 2 pracovních dnů.
 • Přihlášky se zpracovávají na základě termínu doručení. Pokud při přijetí Vaší přihlášky již bude překročena kapacita školení, nabídneme Vám náhradní termín nebo zrušení přihlášky a v případě úhrady školení na účet vrácení vložného.
 • Uzávěrka přihlášek je 2 pracovní dny před konáním školení, možnou účast na školení po tomto termínu prosím konzultujte telefonicky.
 • Odesláním přihlášky klient potvrzuje souhlas s obchodními podmínkami agentury EKOŠKOL.

 

2. CENA ŠKOLENÍ

 • Cena za seminář činí 1.000,- Kč, cena za webinář a záznam z webináře činí 890,- Kč. Tato cena je konečná. Nejsme plátci DPH.
 • Uhrazené vložné nevracíme. Pokud se nemůžete školení zúčastnit, je možné za sebe poslat náhradníka, tuto situaci nám prosím sdělte předem. Pokud připravujeme konání shodného školení v následujících měsících, na základě individuální domluvy je možné přesunout Vaši účast na pozdější termín školení. V případě úhrady v hotovosti je také nutné Vaši neúčast nahlásit předem, v opačném případě si vyhrazujeme právo při případných dalších školení, na které se přihlásíte, posunout pořadí Vaší přihlášky na poslední místo.
 • V ceně semináře je zpravidla zahrnut pracovní materiál zpracovaný přednášejícím (v případě rozsáhlejších podkladů zasíláme pouze emailem), teplé a studené nápoje a studené občerstvení.

 

3. ÚHRADA ŠKOLENÍ

Seminář je možno uhradit:

 • v hotovosti při prezenci,
 • bankovním převodem na náš účet č. 2500313694/2010 vedený u Fio banky, a.s., variabilní symbol je uveden na přihlášce či na našich stránkách pro jednotlivé okruhy seminářů. Platba musí být připsána na náš účet nejpozději den před konáním semináře, v opačném případě je nutné zaplatit hotově. Zálohové faktury obvykle nevystavujeme, pouze na výslovnou žádost.

Webinář je nutno uhradit:

 • bankovním převodem na náš účet č. 2500313694/2010 vedený u Fio banky, a.s., variabilní symbol je uveden na přihlášce či na našich stránkách (Informace pro účastníky) pro jednotlivé okruhy školení. Platba musí být připsána na náš účet nejpozději den před konáním webináře. Zálohové faktury obvykle nevystavujeme, pouze na výslovnou žádost.

 

4. DAŇOVÝ DOKLAD

 • Po připsání úhrady školení na náš bankovní účet Vám vystavíme fakturu a zašleme na uvedenou emailovou adresu nejpozději den před konáním školení.
 • Příjmový doklad obdrží účastník semináře oproti přijaté hotovosti při prezenci v den konání semináře.

 

5. ORGANIZAČNÍ ZMĚNY

 • Vyhrazujeme si právo změny data a místa konání či zrušení semináře z organizačních nebo provozních důvodů.
 • O všech případných změnách Vás budeme včas informovat e-mailem nebo telefonicky.