Závazná přihláška

Pro objednávku záznamu z webináře Novinky v daních, účetnictví a mzdách 2020 a 2021 v souvislosti s nouzovým i ponouzovým stavem, který se konal dne 11.1.2021, klikněte na níže uvedený odkaz. Odkaz na záznam bude aktivní do pátku 22.1.

Objednávka záznamu z již uskutečněného webináře
 

UPOZORNĚNÍ! Zda se bude jednat o webinář nebo seminář, bude stanoveno podle aktuálních vládních opatření. S určitostí víme, že webináře se budou konat dne 20.1., 26.1. a 29.1. S platbou u ostatních školení prosím vyčkejte na naše potvrzení.


2) Sociální, nemocenské a důchodové pojištění v roce 2021
3) Roční zúčtování mezd za rok 2020 a změny pro rok 2021
4) DPH v roce 2021 a další aktuální problematika
5) Účetní závěrka nestátních neziskových organizací za rok 2020 a změny pro rok 2021
6) Daň z příjmů fyzických osob za rok 2020 a 2021
7) Účetní závěrka pro podnikatele za rok 2020, podklady pro sestavení přiznání k dani z příjmů právnických osob
8) Daň z příjmů právnických osob – daňové přiznání za rok 2020 a změny pro rok 2021
Vybraná hodnota: 1
Uveďte jména přihlašených, v případě více účastníků uveďte za každým jménem číslo akce.
Nemáte-li IČO, napište: nemám IČO
V případě uvedení většího počtu telefonních čísel, oddělte je prosím od sebe čárkou.
V příkazu k úhradě prosím uvádějte v kolonce "zpráva pro příjemce" název Vaší společnosti. Platba v hotovosti je možná pouze v případě prezenčního semináře.
Jsme tady od toho, abychom Vás nevystavovali jakémukoliv riziku a zvolíme takovou formu seminářů, která pro Vás bude bezpečnější a pohodlnější. Prosíme pomozte nám zvolit formu seminářů zodpovězením výše uvedeného krátkého dotazníku.
Odesláním přihlášky potvrzuji, že jsem se seznámil s obchodními podmínkami a s pravidly ochrany osobních údajů agentury EKOŠKOL a že s nimi souhlasím.

Obchodní podmínky
Pravidla ochrany osobních údajů