Cestovní náhrady od 1.1.2016

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
13.1.2016 (středa)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Janoušek Karel – specialista na cestovní náhrady a daň silniční
MÍSTO KONÁNÍ
ČAPEK – WinDUO, s.r.o.
Chittussiho 13, Slezská Ostrava , a.s.

Seminář je určen všem, kteří chtějí získat ucelený přehled o pracovních cestách, poskytování cestovních náhrad a navazujících oblastech po novelách příslušných zákonů k 1.1.2016, zejména vedoucím pracovníkům, personalistům, ekonomům a účetním z podnikatelské i ze státní a příspěvkové sféry a také podnikatelům (OSVČ).

Cílem semináře je podat komplexní informace o pracovních a podobných cestách, při kterých zaměstnanci přísluší cestovní náhrady, připomenout s tím související základní povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců, vysvětlit základní principy a postupy při poskytování cestovních náhrad a možnosti podnikatelů při obdobných cestách. Výklad bude doplněn praktickými příklady z praxe.
 

Obsah semináře:

 • základní ustanovení zákoníku práce a ostatních předpisů týkající se cestovních náhrad,
 • cesty, při kterých cestovní náhrady přísluší,
 • místo pravidelného pracoviště a jeho podstatný vliv na cestovní náhrady,
 • stanovení podmínek konání pracovní cesty,
 • prokazování a výpočet výše jednotlivých druhů cestovních náhrad,
 • používání soukromých vozidel (vč. daně silniční),
 • vliv poskytnutí jídla na stravné (zahraniční stravné),
 • možnosti poskytování kapesného a jeho výše,
 • zálohy na cestovní náhrady a jejich vyúčtování,
 • vypořádání cestovních náhrad, doplatek, přeplatek,
 • používání kurzů pro přepočet měn při vyúčtování a ve valutové pokladně,
 • daňové, účetní a další souvislosti,
 • možnosti fyzických osob-podnikatelů,
 • diskuze, odpovědi na dotazy, řešení konkrétních problémů.

Účastníci obdrží písemné materiály (prezentace, příklady).
 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

ČAPEK – WinDUO, s.r.o.
Chittussiho 13/734, 710 00 Ostrava

Spojení:
Trolejbus
(č. 101, 104, 106, 108, 109, 111)
Zastávka Revírní bratrská pokladna
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 4 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Komerční banky, a.s., č. účtu 107-5832740207/0100, variabilní symbol 130116, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 623 39 184, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil: 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2016: