Daň z příjmů právnických osob – daňové přiznání za rok 2016 a změny pro rok 2017

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
20.2.2017 (pondělí)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Gorčík Martin – metodik daně z příjmů právnických osob, Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj

Ing. Žmolík Christian – daňový poradce a specialista na daň z příjmů právnických osob, cestovní náhrady a daň silniční

MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Obsah semináře:

 • Novela zákona o daních z příjmů pro rok 2017
 • ­

 • Veřejně prospěšní poplatníci – změny pro rok 2017
 • Hmotný a nehmotný majetek, způsoby odepisování
 • Finanční leasing – definice, průběh, předčasné ukončení, cese
 • Technické zhodnocení – vymezení, provedené na najatém a podnajatém majetku nebo v průběhu FL
 • Opravné položky k pohledávkám
 • Cenné papíry a podíly na obchodních korporacích – vymezení, zdanění
 • ­

 • Podíly na zisku – rozšíření okruhu poplatníků pro osvobození, podmínky pro osvobození
 • ­

 • Daňové a nedaňové náklady – daň z nabytí nemovitých věcí, paušální výdaj na vozidlo, motivační příspěvek …
 • ­

 • Bezúplatné příjmy (účetní a daňový pohled)
 • ­

 • Elektronická evidence tržeb

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 3 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Komerční banky, a.s., č. účtu 107-5832740207/0100, variabilní symbol 90117, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 623 39 184, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil: 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2017: