Daň z příjmů právnických osob od A do Z – komplexní vyplňování přiznání DPPO a změny v roce 2013

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
19.11.2012 (pondělí)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Kruntorádová Lenka, MBA – auditorka a daňová poradkyně
MÍSTO KONÁNÍ
ČAPEK – WinDUO, s.r.o.
Chittussiho 13, Slezská Ostrava , a.s.

Ing. Kruntorádová je zkušená lektorka v oblasti účetnictví a daní se schopností vysvětlit složité účetní a daňové situace srozumitelným způsobem. Výklad je doplňován konkrétními názornými příklady z praxe.

Přednosti lektorky: srozumitelnost, praktické zkušenosti, vysoká odbornost.

Cílem semináře je připravit posluchače na správné provedení roční účetní závěrky za rok 2012, sestavit daňové přiznání za rok 2012 a optimalizovat daňovou povinnost.
 

Obsah semináře:

 • Legislativní rámec
 • Inventarizace
 • Odsouhlasení pohledávek a závazků k rozvahovému dni
 • Účetní a daňové odpisy HIM
 • Kursové přepočty k rozvahovému dni
 • Opravné položky a rezervy
 • Ocenění cenných papírů a podílů
 • Dohadné položky – nástroj pro daňovou optimalizaci
 • Časové rozlišení nákladů a výnosů
 • Odložená daň
 • Nejčastější nedaňové náklady, cena obvyklá
 • Dodanění závazků
 • Uplatnění odčitatelných položek od základu daně
 • Sleva na dani
 • Výpočet daňové povinnosti a záloh na daň
 • Uplatňování ztrát z minulých let
 • Přílohy k daňovému přiznání
 • Zahrnutí zahraničních příjmů PO do daňového přiznání
 • Zálohy na daň
 • Změny v dani z příjmů PO pro rok 2013
 • Komplexní příklad

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

ČAPEK – WinDUO, s.r.o.
Chittussiho 13/734, 710 00 Ostrava

Spojení:
Trolejbus
(č. 101, 104, 106, 108, 109, 111)
Zastávka Revírní bratrská pokladna
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 5 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Fio banky, a.s., č. účtu 2500313694/2010, variabilní symbol 071112, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 881 78 153, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na tel. + fax 596 546 366 nebo na mobil 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2012: