DPH v roce 2023 a změny pro rok 2024

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
6.12.2023 (středa)
9.00-14.00, prezence od 8.30
Ing. Fitříková Dagmar – daňová poradkyně, specialistka na DPH
MÍSTO KONÁNÍ
WEBINÁŘ
Proběhlo prostřednictvím Microsoft Teams. Záznam byl aktivní do 31.12.

Webinář bude zaměřen na vybrané oblasti DPH podle právního stavu platného v roce 2023. Součástí výkladu bude upozornění na změny v oblasti DPH připravované pro rok 2024. V rámci webináře bude věnována pozornost specifickým povinnostem a postupům spojeným se sestavením DAP k DPH za poslední zdaňovací období roku 2023.
 

Obsah webináře:

⚀  Změny v oblasti DPH v roce 2023 – shrnutí změn, ke kterým došlo v roce 2023, nové informace GFŘ.

⚀  Změny pro rok 2024 – změny ve vazbě na nový stavební zákon, sazby DPH, omezení možnosti uplatnění nároku na odpočet daně u osobních automobilů, zavedení nové oznamovací povinnosti včetně upozornění na další připravované změny.

⚀  Závěr roku 2023 – sestavení DAP k DPH za poslední zdaňovací období roku 2023, specifické postupy.

⚀  Vybrané oblasti uplatňování DPH:

  • Upozornění na změnu výkladu – „zapůjčení“ zaměstnance, plnění poskytované obcemi, dodání a nájem nemovitých věcí, služby související s dovozem a vývozem zboží.
  • Vznik povinnosti přiznat daň – zálohy a postup při jejich vyúčtování, DUZP.
  • Kontrolní hlášení – změny pro rok 2023, párování vybraných obchodních případů v kontrolním hlášení, upozornění na časté chyby.
  • Režim přenesení daňové povinnosti – upozornění na časté omyly a nesprávnosti.
  • Poskytnutí služby v rámci EU – stanovení místa plnění, den uskutečnění, přepočet cizí měny, uvádění údajů v DAP k DPH a souhrnném hlášení.
  • Aktuální problematika – odpovědi na časté dotazy z praxe plátců a další vybraná problematika dle dotazů účastníků.

⚀  Diskuze a odpovědi na dotazy.
 

Informace pro účastníky:

Webináře probíhají prostřednictvím Microsoft Teams. Nemusíte být nijak technicky zdatní, nemusíte si stahovat žádnou aplikaci, nikde se registrovat, pouze kliknete na odkaz, který Vám před konáním webináře pošleme na Váš email. Pokud by se u Vás vyskytly jakékoliv technické potíže, budeme celý den na příjmu s napojením na technickou podporu.

Technické požadavky: počítač (nebo notebook) s mikrofonem a reproduktory a s připojením k internetu.
 

Cena a platební podmínky:
Cena za WEBINÁŘ a ZÁZNAM Z WEBINÁŘE 1090 Kč

Účastníci webináře mají v ceně zdarma i záznam z jeho konání.
 

Úhradu účastnického poplatku proveďte:
(platba u Fio banky, a.s.,)
číslo účtu 2500313694/2010
variabilní symbol 61223
konstantní symbol 0308

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením webináře.

IČO: 753 58 549, nejsme plátci DPH.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil 732 818 332, 603 367 808.
 

Další aktuální webináře: