DPH – změny v roce 2022 a 2023 a další aktuální problematika

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
7.12.2022 (středa)
9.00-14.00, prez. od 8.30
Ing. Fitříková Dagmar – daňová poradkyně, specialistka na DPH
MÍSTO KONÁNÍ
WEBINÁŘ
Odkaz na záznam bude aktivní do 31.12.2022.

Webinář bude zaměřen na vybrané oblasti DPH podle právního stavu platného v roce 2022 s upozorněním na změny pro rok 2023. V rámci webináře bude upozorněno i na specifické povinnosti a postupy spojené s podáním DAP k DPH za poslední zdaňovací období roku 2022.
 

Obsah webináře:

⚀  Změny v oblasti DPH v roce 2022 – shrnutí změn, ke kterým došlo v roce 2022, nové informace GFŘ.

⚀  Změny pro rok 2023 – snížení limitu pro povinnou registraci k DPH, kontrolní hlášení včetně upozornění na další připravované změny.

⚀  Vybrané oblasti uplatňování DPH

  • Předmět daně – plnění, která nejsou předmětem daně a jak je správně vyhodnotit.
  • Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku – fikce režimu přenesení daňové povinnosti, upozornění na časté chyby, párování údajů v kontrolním hlášení.
  • Dodání a nájem nemovitých věcí – podmínky pro uplatnění osvobození od daně, časté chyby a možnosti jejich řešení, omezení volby zdanění nájmu a dopady tohoto omezení v závěru roku 2022.
  • Postup při uplatnění nároku na odpočet daně – přiřazování přijatých daňových dokladů podle rozsahu nároku na odpočet, korekce odpočtu při opravě, úpravě a vyrovnání odpočtu.
  • Závěr roku 2022 – sestavení DAP k DPH za poslední zdaňovací období roku 2022, specifické postupy.

⚀  Diskuze a odpovědi na dotazy.
 

Informace pro účastníky:

Webinář bude probíhat prostřednictvím Microsoft Teams. Nemusíte být nijak technicky zdatní, nemusíte si stahovat žádnou aplikaci, nikde se registrovat, pouze kliknete na odkaz, který Vám před konáním webináře pošleme na Váš email. Pokud by se u Vás vyskytly jakékoliv technické potíže, budeme celý den na příjmu s napojením na technickou podporu.

Technické požadavky: počítač (nebo notebook) s mikrofonem a reproduktory a s připojením k internetu.
 

Cena a platební podmínky:
Cena za WEBINÁŘ a ZÁZNAM Z WEBINÁŘE 890,- Kč

Účastníci webináře mají v ceně zdarma i záznam z jeho konání.
 

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

  • platbou u Fio banky, a.s., č. účtu 2500313694/2010,
    variabilní symbol 71222, konstantní symbol 0308

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením školení.

IČO: 753 58 549, nejsme plátci DPH.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil 732 818 332, 603 367 808.

Aktuální školení: