Nemocenské pojištění a pojistné na sociální pojištění v roce 2011

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
13.12.2010 (pondělí)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Ztratil Michal – ředitel OSSZ Ostrava
MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Cílem semináře je upozornit na změny právních předpisů účinných v II. pololetí 2010 a nové výklady právních předpisů, ke kterým došlo v letošním roce v oblasti nemocenského pojištění, a seznámit účastníky semináře s připravovanými změnami s účinností od 1.1.2011 v oblasti nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Výklad bude doplněn o konkrétní příklady z praxe, vzorové výpočty a také bude zaměřen na nejčastější nedostatky vyskytující se v dané oblasti v roce 2010.
 

Obsah semináře:

Na praktických příkladech bude objasněna zejména tato problematika:

  • seznámení s novelami právních předpisů v II. pololetí 2010
  • provádění nemocenského pojištění v roce 2010 – výklady, nedostatky, konkrétní příklady
  • zavedení elektronické neschopenky
  • navrhované změny od 1.1.2011
  • diskuze a odpovědi na otázky

Program semináře bude upraven a doplněn v návaznosti na legislativní změny připravované MPSV pro rok 2011.
 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 3 a více seminářích 850,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 950,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

  • platbou u ČSOB Ostrava, č. účtu 373518283/0300, variabilní symbol 201010, konstantní symbol 0558
  • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 881 78 153, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na tel. + fax 596 546 366 nebo na mobil 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2010: