Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení od 1.1.2016

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
14.12.2015 (pondělí)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Ztratil Michal – ředitel OSSZ Ostrava
MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Cílem semináře je upozornit na připravované změny pro rok 2016 v oblasti nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Výklad bude doplněn o konkrétní příklady z praxe a také bude zaměřen na nejčastější nedostatky vyskytující se v dané oblasti.

Určeno pro mzdové účetní bez ohledu na stupeň jejich pokročilosti, pro ostatní pracovníky ekonomických úseků, pro pracovníky personálních úseků, pro ostatní odbornou veřejnost či občany.
 

Obsah semináře:

Nemocenské pojištění

 • účast na nemocenském pojištění, vznik a zánik, okruh osob účastných nemocenského pojištění,
 • zaměstnání malého rozsahu, krátkodobé zaměstnání, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce,
 • změna redukčních hranic v NP, vliv minimální mzdy,
 • další postupy v elektronické komunikaci s OSSZ pro zaměstnavatele,
 • úkoly OSSZ a povinnosti zaměstnavatele,
 • nejčastější chyby v oblasti nemocenského pojištění, další změny od 1.1. 2016 dle schvalování legislativy.

Pojistné na sociální zabezpečení

 • okruh poplatníků,
 • vyměřovací základy, výše sazby a splatnost pojistného,
 • ukončení důchodového spoření – změna postupů v oblasti sociálního zabezpečení,
 • postupy při dosažení maximálního vyměřovacího základu,
 • další změny od 1. 1. 2016 dle schvalování legislativy.

Diskuse, zodpovězení dotazů, možnost konzultací.
 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 3 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Komerční banky, a.s., č. účtu 107-5832740207/0100, variabilní symbol 181115, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 623 39 184, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2015: