Novela DPH od 1.1.2016 a závěr roku 2015

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
20.1.2016 (středa)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Fitříková Dagmar – daňový poradce, specialista na DPH
MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Seminář je zaměřen na výklad již schválených i připravovaných změn v oblasti DPH od 1. 1. 2016. Výklad bude podán s využitím konkrétních příkladů včetně jejich řešení ve vazbě na daňové přiznání k DPH. Velká pozornost bude věnována kontrolnímu hlášení. Součástí výkladu je i specifický postup týkající se zpracování DAP k DPH za poslední zdaňovací období roku 2015.
 

Obsah semináře:

 • Aktuální informace v oblasti DPH – sdělení a informace GFŘ.
 • Změny v oblasti DPH platné od 1. 1. 2016 – kontrolní hlášení, změny týkající se dodání nemovitých věcí, režim přenesení daňové povinnosti u dodání nemovitých věcí.
 • Předpokládané změny v oblasti DPH pro rok 2016 – změny ve vazbě na nový zákon o elektronické evidenci tržeb, změny v oblasti sazeb daně.
 • Oprava základu daně a výše daně – upozornění na změny platné v roce 2015, finanční bonusy a skonta, praktický postup v rámci reklamace, oprava výše daně, uvádění údajů v DAP k DPH, opravné daňové doklady.
 • Zálohové platby – zálohy v rámci tuzemských obchodních transakcí i ve vztahu k EU a třetím zemím, postup při vyúčtování záloh, upozornění na časté chyby, daňový doklad a jeho náležitosti.
 • Dočasný režim přenesení daňové povinnosti na příjemce – základní principy, praktický postup, upozornění na možné chyby a jejich řešení, aplikace právní fikce, uvádění údajů v DAP k DPH včetně příloh.
 • Dodání a nájem vybraných nemovitých věcí v roce 2015 a 2016 – podmínky pro uplatnění osvobození od daně, možnost volby uplatnit režim zdanění při dodání nemovitých věcí, praktické příklady; postup z hlediska DPH při dodání služeb souvisejících s nájmem (poskytnutí služby, přefakturace, vyúčtování z pohledu DPH, den uskutečnění plnění, DPH z přijatých úplat),
 • Institut ručení za nezaplacenou daň – upozornění na změny pro rok 2015 a jejich dopady, nespolehlivý plátce, doporučení ve vazbě na obsah uzavíraných obchodních smluv, rozsudek NSS.
 • Praktické problémy v oblasti správy DPH v roce 2015 – dodatečné daňové přiznání, časový posun.
 • Sestavení daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2015 – vypořádání nároku na odpočet daně, úprava odpočtu daně, inventarizační rozdíly, kontrola obratu na zdaňovací období roku 2015, změna zdaňovacího období v roce 2016.
 • Diskuze.

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 4 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Komerční banky, a.s., č. účtu 107-5832740207/0100, variabilní symbol 130116, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 623 39 184, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil: 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2016: