Novinky v daních, účetnictví a mzdách 2016 a 2017

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
5.12.2016 (pondělí)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Kruntorádová Lenka, MBA- auditorka, daňová poradkyně, soudní znalkyně oboru účetnictví a top lektorka
MÍSTO KONÁNÍ
ČAPEK – WinDUO, s.r.o.
Chittussiho 13, Slezská Ostrava , a.s.

Určeno pro: ekonomy, podnikatele, účetní, daňové poradce, auditory

Cíl semináře: Připravit se na chystané změny od 1. 1. 2017 na změny účinné v průběhu roku 2016 a seznámit se se zkušenostmi po zavedení KH s dopady do běžné podnikatelské praxe. Posluchači získají přehled o změnách v roce 2016 a připravované změny v roce 2017 – účetní , daňová a mzdová problematika. Program semináře bude aktualizován podle platné legislativy, doplněn aktuálními závěry přijatými na KDP a GFŔ.
 

Obsah semináře:

Zákon o účetnictví

 • první poznatky z praxe – první rok fungování novely zákona o účetnictví
 • ­zpracování účetní závěrky 2016 – převodový můstek, příloha k uz, zpráva o platbách vládám
 • důsledky povinného přecenění vnitropodnikových zásob k 1.1.2016, způsob účtování 2016

Zákon o DPH

 • první poznatky z praxe – první rok fungování KH, vyhodnocení dosavadní praxe FU a přínosu pro stát
 • ­rozšíření RPDP od 1.1.2017, institut nespolehlivé osoby, rozšíření ručení
 • ­

 • ­DPH při prodeji poukázek – voucherů, nedoložená manka a škody, vracení DPH turistům mimo EU

Změny ve mzdách

 • novela zákoníku práce platná od 1.4.2017
 • nový institut „vrcholový řídící zaměstnanec“ – kdo pod něj spadá, změny u dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, změny u dovolené, výkon práce mimo pracoviště, změny v úpravě hromadného propouštění, změny v doručování, změny v převedení na jinou práci, změny v odměnách za pracovní pohotovost
 • ochrana před stresem a obtěžováním
 • elektronický podpis zaměstnance

Zákon o EET

 • elektronická evidence tržeb – veškeré info o EET – náběh systému, autentizace

Zákon o dppo

 • úprava definice příjmu u zaměstnaneckých benefitů
 • ­změna u srážkové daně – práce malého rozsahu
 • ­­osvobozená nepeněžní plnění ve formě použití zdravotnických zařízení
 • ­částečné odbytné z doplňkového penzijního připojištění
 • ­osvobození majetkového prospěchu z bezúročných zápůjček zaměstnance
 • ­slevy na dani u vyživovaných dětí, změny v uplatnění daňového bonusu, invalidních důchodů
 • ­změny ve školkovném
 • ­změny v odepisování TZ ekonomickým uživatelem, vyřazení původní výstavky v rámci nové výstavby
 • prokazování původu majetku
 • zálohová výplata podílu na zisku

Dotazy, diskuse
 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

ČAPEK – WinDUO, s.r.o.
Chittussiho 13/734, 710 00 Ostrava

Spojení:
Trolejbus
(č. 101, 104, 106, 108, 109, 111)
Zastávka Revírní bratrská pokladna
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 4 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Komerční banky, a.s., č. účtu 107-5832740207/0100, variabilní symbol 121016, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 623 39 184, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil: 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2016: