Novinky v daních, účetnictví a mzdách v roce 2017 a 2018

Výklad a vysvětlení opřené o problémy z každodenní praxe
 

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
06.12.2017 (středa)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Kruntorádová Lenka, MBA – auditorka, daňová poradkyně, soudní znalkyně oboru účetnictví a top lektorka
MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Určeno pro: ekonomy, podnikatele, účetní, daňové poradce, auditory apod.

Cíl semináře: Posluchači získají přehled o změnách v roce 2017 a připravovaných změnách pro rok 2018 – účetní , daňová a mzdová problematika. Přednáška také obsahuje další aktuální změny v oblasti účetnictví a daní společností nenavazujících na KH a zavedení EET. Přednáška bude doplněna celou řadou příkladů z praxe.

Upozornění – program semináře bude aktualizován podle platné legislativy a doplněn aktuálními závěry přijatými na KDP a GFŘ.
 

Obsah semináře:

Zákon o účetnictví

 • poznatky z praxe – první rok fungování novely zákona o účetnictví
 • zveřejňování účetních závěrek po novu
 • vedení jednoduchého účetnictví po staronovu

Zákon o DPH

 • problemat. případy KH, vyhodnocení dosavadní praxe FU a přínosu pro stát, účtenková loterie
 • rozšíření RPDP od 1.1.2017, institut nespolehlivé osoby, rozšíření ručení, úprava odpočtu daně
 • DPH při prodeji poukázek, nedoložená manka a škody, vracení DPH turistům mimo EU

Změny ve mzdách

 • Novela zákoníku práce platná od 1. 1. 2018
 • Nový institut „vrcholový řídící zaměstnanec“ – kdo pod něj spadá? Změny u dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. Změny u dovolené. Výkon práce mimo pracoviště. Změny v úpravě hromadného propouštění. Změny v doručování. Změny v převedení na jinou práci. Změny v odměnách za pracovní pohotovost. Ochrana před stresem a obtěžováním
 • elektronický podpis zaměstnance, elektronické výplatní pásky, homeworking
 • změny v rodičovském příspěvku, otcovské dovolené, novela občanského zákoníku a mzdy

Zákon o EET – informace týkající se EET- náběh systému, výpočet tržeb, neziskový sektor

Zákon o dani z příjmů

 • oceňování bezúplatných příjmů u fyzických osob
 • úprava definice příjmu u zaměstnaneckých benefitů
 • ­změna u srážkové daně
 • práce malého rozsahu
 • osvobozená nepeněžní plnění ve formě použití zdravotnických zařízení
 • ­částečné odbytné z doplňkového penzijního připojištění
 • ­osvobození majetkového prospěchu z bezúročných zápůjček zaměstnance
 • slevy na dani u vyživovaných dětí, změny v uplatnění daňového bonusu, invalidních důchodů
 • změny ve školkovném, darování krve a kostní dřeně
 • změny v odepisování TZ ekonomickým uživatelem, vyřazení původní výstavby v rámci nové výstavby, odpisy při zvýšení spoluvlastnického podílu, odepisování NIM
 • prokazování původu majetku – zákon 321/2016 Sb a jeho zavedení do praxe
 • zálohová výplata podílu na zisku, srážková daň
 • změna zdanění výher z hazardních her
 • uplatnění výdajů v prokázané výši – auto ve vypůjčce

Zákon o nabytí nemovitých věcí – změna v osobě plátce, změny v osvobození

Zákon o dani z nemovitosti – nová komunikace se správcem daně

Daňový řád – úrok z daňového odpočtu

Dotazy, diskuse
 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 3 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Komerční banky, a.s., č. účtu 107-5832740207/0100, variabilní symbol 221117, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 623 39 184, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil: 603 367 808
 

Další semináře v roce 2017: