Praktické uplatňování DPH v roce 2015, příklady a zkušenosti z praxe

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
17.4.2015 (pátek)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Fitříková Dagmar – daňový poradce, specialista na DPH
MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Na praktických příkladech budou prezentovány změny v oblasti DPH, které platí s účinností od 1. 1. 2015. Součástí výkladu bude i vybraná problematika DPH, která je předmětem častých dotazů a nejčastější chyby a omyly v aplikaci zákona.

V průběhu semináře budou účastníci upozorněni na důležité změny v oblasti DPH, které jsou účinné od 1. 1. 2016.
 

Obsah semináře:

 • Aktuální informace v oblasti DPH – sdělení a informace GFŘ pro rok 2015, vybrané závěry z jednání Koordinačních výborů s KDP využitelné v praxi roku 2015, přehled změn v oblasti DPH pro rok 2015.
 • Změny platné od 1. 1. 2016 – kontrolní hlášení, změny týkající se dodání nemovitých věcí.
 • Režim jednoho správního místa (MOSS) – změna pravidel pro stanovení místa plnění u vybraných služeb, praktický postup.
 • Plnění, která jsou a nejsou předmětem DPH – plnění bez úplaty, nepeněžitá plnění, krádeže, škody na majetku, inventarizační rozdíl (manko).
 • Oprava základu daně a výše daně – upozornění na změny platné v roce 2015, finanční bonusy a skonta, oprava výše daně v jiných případech, uvádění údajů v DAP k DPH, opravné daňové doklady, praktické příklady.
 • Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení – podmínky pro provedení opravy, uvádění údajů v DAP k DPH včetně příloh, rozsudek NSS, opravný daňový doklad.
 • Dočasný režim přenesení daňové povinnosti na příjemce – základní principy, praktický postup, upozornění na možné chyby a jejich řešení, uvádění údajů v DAP k DPH včetně příloh.
 • Uplatňování DPH u stavebních a montážních prací – sazby daně, dopady nesprávně uplatněné výše daně včetně postupu při opravě chyby, přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací.
 • Institut ručení za nezaplacenou daň – upozornění na změny pro rok 2015 a jejich dopady, nespolehlivý plátce, doporučení ve vazbě na obsah uzavíraných obchodních smluv, rozsudek NSS.
 • Základ daně – standardní dodávky zboží a služeb, zálohové platby, základ daně ve specifických případech, aplikace ceny obvyklé pro vymezené případy.
 • Zálohové platby – zálohy v rámci tuzemských obchodních transakcí i ve vztahu k EU a třetím zemím, postup při vyúčtování záloh, upozornění na časté chyby, daňový doklad a jeho náležitosti.
 • Obchodování v rámci EU – vybrané obchodní případy v oblasti dodání zboží a poskytování služeb, daňové doklady, uvádění údajů v DAP k DPH, časté chyby a možnosti jejich nápravy.
 • Dovoz a vývoz zboží – shrnutí základních pravidel, upozornění na problémové případy, daňové doklady při dovozu zboží.
 • Diskuze

Účastníci semináře obdrží pracovní materiály.
 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 4 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Komerční banky, a.s., č. účtu 107-5832740207/0100, variabilní symbol 120115, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 623 39 184, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2015: