Praktické uplatňování DPH v roce 2016, závěr roku a změny v roce 2017

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
7.12.2016 (středa)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Fitříková Dagmar – daňový poradce, specialistka na DPH
MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Komu je seminář určen: účetním a ekonomům a všem, kteří se zajímají o uvedenou problematiku.
 

Obsah semináře:

Semináře je zaměřen na vybrané případy z praxe podle právního stavu platného v roce 2016. Výklad bude podán s využitím konkrétních příkladů včetně jejich řešení ve vazbě na daňové přiznání k DPH a s promítnutím do kontrolního hlášení. Pozornost bude věnována problematice elektronické evidence tržeb a specifickým postupům spojeným s podáním DAP k DPH za poslední zdaňovací období roku 2016. V rámci semináře budou účastníci upozorněni na změny oblasti DPH v roce 2017.

 • Aktuální informace – aktuální stav zákona o DPH, aktuální výklady GFŘ a vybrané zápisy z jednání KV s KDP ČR využitelné pro současnou praxi, upozornění na v oblasti DPH pro rok 2017.
 • Elektronická evidence tržeb – povinnosti spojené s elektronickou evidencí tržeb, odpovědi na časté dotazy, tržby vyloučené z evidence tržeb, vymezení služeb spadajících do 1. fáze ET (zatřídění dle CZ CPA).
 • Sazby daně – změny sazeb daně v roce 2016, aktuální problémy týkající se sazeb DPH.
 • Nárok na odpočet daně – praktické postupy při uplatňování nároku na odpočet daně, včetně změn od 1. 1. 2017.
 • Dodání a nájem nemovitých věcí v roce 2016 – podmínky pro uplatnění osvobození od daně, převod pozemku podle pravidle platných v roce 2016.
 • Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku – příklady z praxe, upozornění na časté chyby.
 • Kontrolní hlášení (KH) – zkušenosti z praxe, specifické typy daňových dokladů (splátkové a platební kalendáře, opravné daňové doklady) a jejich uvádění v KH, časté chyby a možnosti jejich řešení, sankce za porušení povinností spojených s KH.
 • Dovoz a vývoz zboží – přiznávání daně při dovozu a vývozu zboží, včetně změn provedených v roce 2016 ve vazbě na nový celní zákon.
 • Upozornění na časté chyby u vybraných obchodních transakcí – určení místa plnění, přepočet cizí měny, položky zahrnované do základu daně, chybný daňový režim, vykazování údajů v DAP k DPH.
 • Sestavení daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2016 – vypořádání nároku na odpočet daně, úprava odpočtu daně, inventarizační rozdíly, kontrola obratu na zdaňovací období roku 2016, změna zdaňovacího období v roce 2017.
 • Diskuze a odpovědi na dotazy

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 4 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Komerční banky, a.s., č. účtu 107-5832740207/0100, variabilní symbol 121016, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 623 39 184, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil: 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2016: