Účetní závěrka nestátních neziskových organizací za rok 2016

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
20.11.2016 (pondělí)
9.00-14.00
prezence od 8.30
RNDr. Beránek Petr – daňový poradce a certifikovaný účetní a daňový expert, specialista na daňovou oblast a neziskový sektor
MÍSTO KONÁNÍ
ČAPEK – WinDUO, s.r.o.
Chittussiho 13, Slezská Ostrava , a.s.

RNDr. Beránek je ředitelem společnosti ADAR, agentury daňových rad s.r.o. Praha (www.adar.cz), člen Metodické rady Svazu účetních pro neziskové organizace. Je to lektor s mnohaletými praktickými zkušenostmi.

Cílem semináře je upozornit na změny týkající se nestátních neziskových organizací účtujících podle vyhlášky 504/2002 Sb. a připravit je na provedení roční účetní závěrky za rok 2016.

Seminář je určen účetním v neziskových organizacích účtujících dle vyhlášky 504/2002 Sb. (nestátní neziskové organizace).
 

Obsah semináře:

 • poslání a hospodářská činnost nestátních neziskových organizací (dále jen NNO), statut veřejné společnosti
 • účtování o darech a dotacích v roce 2016
 • příjmy z hospodaření s majetkem
 • závěrkové operace v NNO
 • nová struktura výkazů pro rok 2016
 • úzký a široký základ daně
 • zdaňované výnosy a uznatelné náklady
 • odčitatelná položka pro NO a užití ušetřené daně v následujících letech
 • elektronická evidence tržeb v NNO

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

ČAPEK – WinDUO, s.r.o.
Chittussiho 13/734, 710 00 Ostrava

Spojení:
Trolejbus
(č. 101, 104, 106, 108, 109, 111)
Zastávka Revírní bratrská pokladna
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 4 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Komerční banky, a.s., č. účtu 107-5832740207/0100, variabilní symbol 121016, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 623 39 184, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil: 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2016: