Účetnictví a účetní závěrka nestátních neziskových organizací za rok 2015 a změny v roce 2016

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
11.11.2015 (středa)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Beránková Dagmar – auditorka a daňová poradkyně
MÍSTO KONÁNÍ
ČAPEK – WinDUO, s.r.o.
Chittussiho 13, Slezská Ostrava , a.s.

Cílem semináře je upozornit na změny týkající se nestátních neziskových organizací účtujících podle vyhlášky 504/2002 Sb. a připravit je na provedení roční účetní závěrky za rok 2015. V závěru přednášky budou účastníci seznámeni s aktuálními změnami pro rok 2016.

Seminář je určen účetním v neziskových organizacích účtujících dle vyhlášky 504/2002 Sb. (nestátní neziskové organizace), kromě veřejných vysokých škol, veřejných výzkumných institucí a společenství vlastníků jednotek.
 

Obsah semináře:

 • Předpisy pro neziskové organizace.
 • Příprava na účetní závěrku (vazba na zákon, zřizovatele, statutární orgán).
 • Inventarizace fyzická, dokladová a tzv. kombinovaná, proúčtování inventarizačních rozdílů.
 • Analýza účtů, tedy kontrolní vazby v účetnictví (účty aktiv, pasiv, nákladů a výnosů, podrozvahové účty).
 • Uzávěrkové operace.
 • Dotace.
 • Dary.
 • Dědictví.
 • Účetní závěrka.
 • Sestavení přiznání k dani z příjmu.
 • Audity.
 • Vedení jednoduchého účetnictví.
 • Dotazy, diskuse.

V rámci přednášky budou posluchači seznámeni s některými změnami předpisů pro rok 2016.
 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

ČAPEK – WinDUO, s.r.o.
Chittussiho 13/734, 710 00 Ostrava

Spojení:
Trolejbus
(č. 101, 104, 106, 108, 109, 111)
Zastávka Revírní bratrská pokladna
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 3 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Komerční banky, a.s., č. účtu 107-5832740207/0100, variabilní symbol 181115, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 623 39 184, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil: 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2015: