Změny ve mzdové oblasti pro rok 2018

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
13.12.2017 (středa)
9.30-14.30
prezence od 9.00
Ludwigová Lenka – odborná účetní s dlouholetou praxí
MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Cílem semináře je poskytnou posluchačům aktuální informace z 5-ti základních oblastí, které se vztahují k mzdové problematice: Zákoník práce, sociální pojištění, zdravotní pojištění, daň ze mzdy, zákon o zaměstnanosti a seznámit je se změnami pro rok 2018.

Seminář je určen pro zkušenější mzdové účetní, nebude se věnovat základním údajům, jen aktuálním informacím a změnám zákonů a předpisů. Výhodou je, že účastník nemusí navštěvovat 5 různých školení, pokud je již s problematikou seznámen a zajímají ho právě jen změny.
 

Obsah semináře:

Mzdová oblast

 • další osud připravené, leč neschválené novely Zákoníku práce
 • mýty kolem homeworkingu a práce z domova vůbec
 • kdo spočítá dovolenou po novele – pouze právník?
 • zvýšení minimální mzdy od ledna 2018 a důsledky z toho vyplývající do dalších oblastí – ZP, daň z příjmu
 • zajímavé judikáty z poslední doby

Nemocenské pojištění

 • vyšší sociální jistoty v podobě zvýšení dlouhodobě vyplácené nemocenské, ošetřovatelského volna, otcovské dovolené – shrnutí změn a hlavně jejich počátku platnosti, která je ve většině případů stanovena počátkem 9. měsíce po schválení
 • příprava elektronických neschopenek, předávání dokladů na OSSZ, problematika PPM
 • každoroční parametrické změny v souvislosti se změnou průměrné mzdy

Zdravotní pojištění

 • změna minimálního vyměřovacího základu v souvislosti se zvyšováním minimální mzdy
 • co zahrnout do příjmu zaměstnance
 • zvláštní typy příjmu, příjmy vyplácené po skončení zaměstnání

Zákon o zaměstnanosti

 • rekapitulace změn v roce 2017, 2018 – podstatné omezení zaměstnávání osob v evidenci UP, nový druh neschopenek pro uchazeče o zaměstnání v evidenci UP
 • agenturní zaměstnávání po novele ZZ a ZP
 • nové druhy přestupků a deliktů – hlavně nové mnohem vyšší pokuty, které mohou zaměstnavatelé za svá pochybení dostat

Daň ze závislé činnosti

 • srážková daň v roce 2018 z příjmů do 2500,- Kč
 • ­

 • nový benefit v podobě poukázek na tištěné knihy od roku 2018
 • ­celá oblast benefitů pro zaměstnance před i po novele – upozornění na nejčastější omyly v praxi, které FÚ doměřuje
 • změna daňového zvýhodnění na děti a hlavně limit pro jeho získání v roce 2018 – nepůjde již využít příjmy z kapitálového majetku a z nájmu
 • jiný daňový režim u záloh výplaty podílů na zisku
 • prohlášení poplatníka v elektronické podobě – jaké způsoby zvolit, jak ošetřit v praxi, kdy je lepší zvolit papírovou a kdy elektronickou podobu

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 3 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Komerční banky, a.s., č. účtu 107-5832740207/0100, variabilní symbol 221117, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 623 39 184, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil: 603 367 808
 

Další semináře v roce 2017: