Daň z příjmů fyzických osob a příprava na ukončení roku 2008

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
1.12.2008 (pondělí)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Dagmar Beránková – auditorka a daňová poradkyně
MÍSTO KONÁNÍ
OSTRAVIA TRADE, a.s
28. října 150, Ostrava

Přednáška bude zaměřena především na změny roku 2008 a sestavení přiznání daně z příjmu fyzických osob. Na přednášce bude upozorněno na problémové oblasti daně z příjmů FO, aby posluchači mohli před závěrem roku zvážit své postupy a výsledky z hlediska daňového základu.
 

Obsah semináře:

 • rekapitulace změn roku 2008, výhled 2009
 • § 6 – daň ze závislé činnosti a zaměstnanecké benefity
 • § 7 – příjmy a výdaje v daňové evidenci
 • – vedení daňové evidence a účetnictví (přechody)
  – paušální výdaje
  – účetní závěrka fyzické osoby

 • § 9, § 10 – příjmy z pronájmu a příjmy ostatní, co není předmětem daně a co je od daně osvobozeno
 • slevy na dani z příjmu fyzických osob a odčitatelné položky
 • závazné posouzení
 • žádost o prominutí penále
 • stručně k novele živnostenského zákona
 • diskuse

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

OSTRAVIA TRADE, a.s.
28. října 150, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
autobus č. 39, zastávka Dům Energetiky
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné na všechny tři semináře:

 • Zdaňování mezd a zaměstnaneckých výhod v roce 2008 [15.12.2008]
 • Daň z příjmů fyzických osob a příprava na ukončení 2008 [1.12.2008]
 • Nový zákon o nemocenském pojištění [26.11.2008]
2400 Kč
Vložné za seminář 900 Kč

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u ČSOB Ostrava, č. účtu 373518283/0300, variabilní symbol 261108, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 881 78 153, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na tel. + fax 596 546 366 nebo na mobil 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2008: