Daň z příjmů právnických osob – daňové přiznání za rok 2017 a změny pro rok 2018

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
29.1.2018 (pondělí)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Gorčík Martin – metodik daně z příjmů právnických osob, Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj.

Ing. Žmolík Christian – daňový poradce a specialista na daň z příjmů právnických osob, cestovní náhrady a daň silniční.

MÍSTO KONÁNÍ
ČAPEK – WinDUO, s.r.o.
Chittussiho 13, Slezská Ostrava

Cílem semináře je seznámení účastníků s hlavními změny zákona o daních z příjmů právnických osob v roce 2017 a s připravovanými změnami pro rok 2018. Zároveň budou probrány oblasti, které v praxi činí největší problémy.
 

Obsah semináře:

 • Novela zákona o daních z příjmů pro rok 2018
 • Veřejně prospěšní poplatníci – změny pro rok 2018
 • Hmotný a nehmotný majetek, způsoby odepisování
 • Technické zhodnocení – vymezení, provedené na najatém a podnajatém majetku
 • Finanční leasing – definice, průběh, předčasné ukončení
 • Opravné položky k pohledávkám
 • Cenné papíry a podíly na obchodních korporacích – vymezení, zdanění
 • Podíly na zisku – rozšíření okruhu poplatníků pro osvobození, podmínky pro osvobození
 • Daňové a nedaňové náklady – daň z nabytí nemovitých věcí, paušální výdaj na vozidlo, motivační příspěvek …
 • Bezúplatné příjmy (účetní a daňový pohled)
 • Diskuse

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

ČAPEK – WinDUO, s.r.o.
Chittussiho 13/734, 710 00 Ostrava

Spojení:
Trolejbus
(č. 101, 104, 106, 108, 109, 111)
Zastávka Revírní bratrská pokladna
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 4 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Komerční banky, a.s., č. účtu 107-5832740207/0100, variabilní symbol 100118, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 623 39 184, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil: 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2018: