Elektronická evidence tržeb – příprava na 3. a 4. fázi a zkušenosti z praxe

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
15.1.2018 (pondělí)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Gřegořová Jitka – zaměstnankyně finanční správy, specialistka pro elektronickou evidenci tržeb
MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Cílem semináře je připravit posluchače na správné uzavření daňové evidence či účetnictví za rok 2017 a správné sestavení daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Posluchači budou v průběhu výkladu upozorněni na problémové oblasti a informováni o připravovaných změnách pro rok 2018.
 

Obsah semináře:

 • Podstata zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb, doprovodný zákon č. 113/2016 Sb.
 • Kontaktní místo správce daně
 • Postupný náběh evidence tržeb dle jednotlivých fází elektronické evidence tržeb
 • Minoritní činnost
 • Evidovaná tržba (vymezení evidované tržby, storno a opravy, nepřímé zastoupení, pověření k evidování tržeb)
 • Tržby evidované ve zjednodušeném režimu
 • Tržby vyloučené z evidence tržeb
 • Autentizační údaje, údaje o provozovnách, certifikát pro evidenci tržeb
 • Obsah evidenční povinnosti, rozsah zasílaných údajů, údaje na účtence
 • Jak evidovat v běžném režimu a zjednodušeném režimu
 • Informační povinnost, závazné posouzení
 • Přestupky

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 4 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Komerční banky, a.s., č. účtu 107-5832740207/0100, variabilní symbol 100118, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 623 39 184, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil: 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2018: