Daň z příjmů fyzických osob za rok 2023 a 2024

Daňové přiznání za rok 2023 a změny pro rok 2024
DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
31.1.2024 (středa)
9.00-14.00, prezence od 8.30
Ing. Rylová Zuzana, Ph.D. – daňová poradkyně, specialistka na daň z příjmů fyzických osob, zkušební komisařka Komory daňových poradců
MÍSTO KONÁNÍ
WEBINÁŘ
Proběhlo prostřednictvím Microsoft Teams. Záznam byl aktivní do 7.2.2024.

Cílem webináře je upozornit posluchače na problematiku, kterou by neměli opomenout při sestavování daňového přiznání za rok 2023, pozornost bude věnována i změnám legislativy a dalším aktuálním informacím.
 

Obsah webináře:

 • Aktuální stav legislativy – zásadní změny ve zdanění fyzických osob od roku 2024.
 • Rozsah daňové povinnosti v ČR rezidentů x nerezidentů (cizinců).
 • Příjmy vyňaté z předmětu daně a příjmy od daně osvobozené (prodej nemovitostí, movitých věcí, cenných papírů…).
 • Příjmy ze samostatné činnosti (podnikání ve vlastním majetku, opravy x technické zhodnocení, uplatnění odpisů, škody na majetku, operace s pohledávkami, spolupracující osoby…).
 • Zdanění příjmů z nájmu (příjmy, uplatnění výdajů, příjmy ze spoluvlastnictví).
 • Příjmy ostatní (z příležitostných činností, z prodeje majetku, uplatnění výdajů, přepočet zahraniční měny…).
 • Příjmy ze zahraničí (ze závislé činnosti, příjmy zahrnované do samostatného základu daně).
 • Odpočty od základu daně a slevy na dani.
 • Poplatník v paušálním režimu (paušální daň, překročení limitu příjmů a změna pásma, daňové přiznání…).
 • Zajímavé rozsudky, koordinační výbory, informace MF.
 • Odpovědi na dotazy.

Informace pro účastníky:

Webináře probíhají prostřednictvím Microsoft Teams. Nemusíte být nijak technicky zdatní, nemusíte si stahovat žádnou aplikaci, nikde se registrovat, pouze kliknete na odkaz, který Vám před konáním webináře pošleme na Váš email. Pokud by se u Vás vyskytly jakékoliv technické potíže, budeme celý den na příjmu s napojením na technickou podporu.

Technické požadavky: počítač (nebo notebook) s mikrofonem a reproduktory a s připojením k internetu.
 

Cena a platební podmínky:
Cena za WEBINÁŘ a ZÁZNAM Z WEBINÁŘE 1090 Kč

Účastníci webináře mají v ceně zdarma i záznam z jeho konání.
 

Úhradu účastnického poplatku proveďte:
(platba u Fio banky, a.s.,)
číslo účtu 2500313694/2010
variabilní symbol 61223
konstantní symbol 0308

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením webináře.

IČO: 753 58 549, nejsme plátci DPH.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil 732 818 332, 603 367 808.
 

Další webináře: