Účetní závěrka pro podnikatele za rok 2023, podklady pro sestavení přiznání k dani z příjmů právnických osob

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
7.2.2024 (středa)
9.00-14.00, prezence od 8.30
Ing. Beránková Dagmar – auditorka a daňová poradkyně, dlouholetá zkušená lektorka
MÍSTO KONÁNÍ
WEBINÁŘ
Proběhlo prostřednictvím Microsoft Teams. Záznam byl aktivní do 7.3.2024.

Objednávka záznamu z webinářů
 

Cílem webináře je probrat přípravné práce související s účetní závěrkou roku 2023, identifikace chyb při fyzických a dokladových inventarizacích, sestavení přiznání k dani z příjmu 2023 a aktuality, jejichž znalost je potřebná pro dané období.

Výklad bude podložený mnohaletými zkušenostmi z praxe.
 

Obsah webináře:

⚀  Příprava na účetní závěrku:

 • Změny roku 2023.
 • Principy (datum, podpis, zveřejnění, uživatelé).
 • Inventarizace dlouhodobého majetku, kontrola ocenění, nehmotný majetek v účetnictví a pozor na optimalizaci.
 • Inventarizace zásob (kompenzace, likvidace), zásoby vlastní výroby – kalkulace vlastních nákladů.
 • Krátkodobý finanční majetek, přecenění, stav pokladní hotovosti.
 • Pohledávko-závazkové vztahy (konfirmace).
 • Časové rozlišení, dohady, kursové rozdíly, nové pojetí účtování záloh.
 • Účty kapitálu u obchodních společností.
 • Srovnání dvou období a neobvyklá výše hodnot.
 • Podrozvahové účty.

⚀  Podklady pro sestavení přiznání k dani z příjmů:

 • „Inventarizace výsledkových účtů“.
 • Upozornění na problémy spojené s daní z příjmů.

⚀  Chyby v účetní závěrce (upozornění)

Upozornění: Materiál bude rozsáhlejší z důvodu předpokládaných změn od 1.1.2024.
 

Informace pro účastníky:

Webináře probíhají prostřednictvím Microsoft Teams. Nemusíte být nijak technicky zdatní, nemusíte si stahovat žádnou aplikaci, nikde se registrovat, pouze kliknete na odkaz, který Vám před konáním webináře pošleme na Váš email. Pokud by se u Vás vyskytly jakékoliv technické potíže, budeme celý den na příjmu s napojením na technickou podporu.

Technické požadavky: počítač (nebo notebook) s mikrofonem a reproduktory a s připojením k internetu.
 

Cena a platební podmínky:
Cena za WEBINÁŘ a ZÁZNAM Z WEBINÁŘE 1090 Kč

Účastníci webináře mají v ceně zdarma i záznam z jeho konání.
 

Úhradu účastnického poplatku proveďte:
(platba u Fio banky, a.s.,)
číslo účtu 2500313694/2010
variabilní symbol 61223
konstantní symbol 0308

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením webináře.

IČO: 753 58 549, nejsme plátci DPH.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil 732 818 332, 603 367 808.
 

Další webináře: