Roční zúčtování mezd za rok 2023 a změny pro rok 2024

Výklad doplněný praktickými příklady
DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
19.1.2024 (pátek)
9.00-14.00, prezence od 8.30
Ing. Lošťák Milan – zaměstnanec správce daně v Olomouci – specialista na daň z příjmů ze závislé činnosti, zkušený lektor oblíbený u posluchačů pro svůj odborný a srozumitelný výklad podložený mnohaletými zkušenostmi v oboru.
MÍSTO KONÁNÍ
WEBINÁŘ
Proběhlo prostřednictvím Microsoft Teams. Záznam byl aktivní do 18.2.2024.

Cílem webináře je pomoci posluchačům správně provést roční zúčtování záloh na daň z mezd zaměstnanců za rok 2023 a seznámit je se změnami ve zdaňování mezd v roce 2024.
 

Obsah webináře:

⚀  Aktuální problémy související s daní z příjmů ze závislé činnosti:

 • Novely předpisů, návrhy, doporučení, schvalování, vývoj inkasa státních příjmů.
 • Příjmy ze závislé činnosti – charakteristika, parametry zdanění, jejich změny a dopady, souvislost s ostatními příjmy podléhajícími dani z příjmů.
 • Příjmy od daně osvobozené, aktuální stav benefitů.
 • Rozdíly mezi zdaněním zálohou na daň a zvláštní sazbou daně.
 • Slevy na dani v detailech a návaznost na daňovou rezidenturu zaměstnanců.
 • Daňové zvýhodnění na dítě v podrobnostech a příkladech, jeho prokazování, soustavná příprava na budoucí povolání, zahraniční studium.
 • Aktuální tiskopisy související se zdaňováním mezd, přístupy, komunikace s finanční správou.
 • Zjišťované nejčastější nedostatky ve zdaňování mezd, strategie a reakce finanční správy.

⚀  Vypořádání roční daňové povinnosti poplatníka za rok 2023:

 • Žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň za rok 2023.
 • Splnění podmínek pro provedení ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele, platné termíny.
 • Změny hranice příjmů pro povinné podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob a zaměstnanců.
 • Zúčtování zvláštní sazby daně v ročním základu daně podáním daňového přiznání, jeho výhody, fiskální účinnost a neúčinnost.
 • Uplatňování a prokazování ročních slev – sleva na vyživovanou manželku (manžela), „školkovné“, sleva na zastavenou exekuci, sleva na studium.
 • Nezdanitelné části základu daně a jejich prokazování v praxi – dary, úroky z úvěrů na bytové potřeby, příspěvky zaměstnance na penzijní a životní pojištění, členské příspěvky odborové organizaci.
 • Postoje a možnosti zaměstnanců i postupy zaměstnavatelů v praxi.
 • Vypořádání výsledku ročního zúčtování a promítnutí do výkazů zaměstnavatele.

⚀  Změny zákona o daních z příjmů pro zdaňovací období 2024 (podle vývoje aktuální legislativy):

 • Schválené, neschválené a připravované změny ve zdaňování mezd.
 • Úprava parametrů mzdových programů v návaznosti na změny vstupních podmínek.
 • Problematika DPP a DPČ, benefitů.
 • Informační povinnosti zaměstnavatelů.

⚀  Diskuse, zodpovídání dotazů účastníků webináře.
 

Informace pro účastníky:

Webináře probíhají prostřednictvím Microsoft Teams. Nemusíte být nijak technicky zdatní, nemusíte si stahovat žádnou aplikaci, nikde se registrovat, pouze kliknete na odkaz, který Vám před konáním webináře pošleme na Váš email. Pokud by se u Vás vyskytly jakékoliv technické potíže, budeme celý den na příjmu s napojením na technickou podporu.

Technické požadavky: počítač (nebo notebook) s mikrofonem a reproduktory a s připojením k internetu.
 

Cena a platební podmínky:
Cena za WEBINÁŘ a ZÁZNAM Z WEBINÁŘE 1090 Kč

Účastníci webináře mají v ceně zdarma i záznam z jeho konání.
 

Úhradu účastnického poplatku proveďte:
(platba u Fio banky, a.s.,)
číslo účtu 2500313694/2010
variabilní symbol 61223
konstantní symbol 0308

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením webináře.

IČO: 753 58 549, nejsme plátci DPH.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil 732 818 332, 603 367 808.
 

Další webináře: