Uplatňování DPH v roce 2024 ve vazbě na daň z příjmů

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
14.2.2024 (středa)
9.00-14.00, prezence od 8.30
Ing. Fitříková Dagmar – daňová poradkyně, specialistka na DPH
Ing. Žmolík Christian – daňový poradce a specialista na daň z příjmů právnických osob, cestovní náhrady a daň silniční
MÍSTO KONÁNÍ
WEBINÁŘ
Proběhlo prostřednictvím Microsoft Teams. Záznam byl aktivní do 14.3.2024.

Cílem webináře je konfrontovat vybrané okruhy týkající se daně z příjmů a DPH podle právního stavu platného pro rok 2023/2024. Součástí výkladu bude upozornění na změny v oblasti daně z příjmů a DPH připravované v rámci tzv. konsolidačního balíčku pro rok 2024.
 

Obsah webináře:

⚀  Vybrané okruhy týkající se daně z příjmů a DPH:

 • Nakládání s majetkem – vymezení DHM a NHM z pohledu daně z příjmů a DPH, pořízení majetku a prodej majetku, vyřazení majetku z obchodního majetku.
 • Automobil v majetku plátce – upozornění na dopady změn pro rok 2024.
 • Převody nemovitostí z pohledu daně z příjmů a DPH – stavba jako součást pozemku, převody nemovitosti, převody ostatního majetku, upozornění na časté chyby a možnosti jejich řešení.
 • Technické zhodnocení najatého majetku provedené nájemcem.
 • Poskytnuté zákaznické a věrnostní programy ve vazbě na DPH a daň z příjmů.
 • Reklama, marketing a výdaje na reprezentaci z pohledu daně z příjmů a DPH.
 • Dobropisy z pohledu daně z příjmů a DPH – oprava v rámci dodatečného přiznání vrs oprava v běžném přiznání.
 • Zaměstnanecké benefity, včetně stravovacího paušálu – daň z příjmů a DPH.
 • Další problematika z oblasti daně z příjmů a DPH dle zájmu účastníků webináře.

⚀  Aktuální informace a upozornění na změny pro rok 2023 a 2024:

 • Stručný přehled změn v oblasti daně z příjmů a DPH pro rok 2023/2024.
 • Vybraná sdělení MF ČR a GFŘ pro oblast daně z příjmů a DPH.
 • Vybrané zápisy z jednání Koordinačních výborů Komory daňových poradců.
 • Vybrané rozsudky týkající se daně z příjmů a DPH (judikatura NSS a SDEU).

Diskuse a odpovědi na dotazy.
 

Informace pro účastníky:

Webináře probíhají prostřednictvím Microsoft Teams. Nemusíte být nijak technicky zdatní, nemusíte si stahovat žádnou aplikaci, nikde se registrovat, pouze kliknete na odkaz, který Vám před konáním webináře pošleme na Váš email. Pokud by se u Vás vyskytly jakékoliv technické potíže, budeme celý den na příjmu s napojením na technickou podporu.

Technické požadavky: počítač (nebo notebook) s mikrofonem a reproduktory a s připojením k internetu.
 

Cena a platební podmínky:
Cena za WEBINÁŘ a ZÁZNAM Z WEBINÁŘE 1090 Kč

Účastníci webináře mají v ceně zdarma i záznam z jeho konání.
 

Úhradu účastnického poplatku proveďte:
(platba u Fio banky, a.s.,)
číslo účtu 2500313694/2010
variabilní symbol 61223
konstantní symbol 0308

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením webináře.

IČO: 753 58 549, nejsme plátci DPH.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil 732 818 332, 603 367 808.
 

Další webináře: