Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2024

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
16.1.2024 (úterý)
9.00-14.00, prezence od 8.30
Ing. Ztratil Michal – uznávaný odborník z oblasti nemocenského a důchodového pojištění
MÍSTO KONÁNÍ
WEBINÁŘ
Proběhlo prostřednictvím Microsoft Teams. Záznam byl aktivní do 16.2.2024.

Určeno pro: mzdové účetní bez ohledu na stupeň jejich pokročilosti, pro ostatní pracovníky ekonomických úseků, pro pracovníky personálních úseků, pro ostatní odbornou veřejnost či občany.
 

Obsah webináře:

⚀  Nemocenské pojištění:

 • Změny od 1. ledna 2024 a další změny učiněné v průběhu II. pololetí roku 2023.
 • Připravovaná změna u ošetřovného, PPM, karantény, přeplatků dávek, rozšíření poskytovaných údajů pojištěncem.
 • Změny, které budou schváleny v konsolidačním balíčku u dohod o provedení práce – účasti na nemocenském pojištění, oznamovací povinnosti týkající se všech dohod o provedení práce a vliv pro placení pojistného.
 • Změna redukčních hranic v NP, stanovení rozhodného příjmu pro účast na NP, vliv výše minimální mzdy.
 • Změny v organizaci správ sociálního zabezpečení – přeměna OSSZ do územní správy sociálního zabezpečení.
 • Elektronické tiskopisy – přehled všech elektronických tiskopisů 2024, povinnosti zaměstnavatelů při elektronické komunikaci s ČSSZ, doporučené postupy pro zaměstnavatele při podávání tiskopisů.
 • Online služby ČSSZ pro zaměstnavatele – možnosti služeb pro zaměstnavatele, správa plných mocí, zkušenosti s předáváním údajů ČSSZ o eNeschopenkách zaměstnanců zaměstnavatele.
 • Příprava elektronizace dalších dávek nemocenského pojištění.
 • Další změny od roku 2024 dle schvalování legislativy.

⚀  Pojistné na sociální zabezpečení:

 • Okruh poplatníků, vyměřovací základy, odvod pojistného u dohod o provedení práce, tiskopis Přehled o výši pojistného.
 • Úprava slev na pojistném pro vybrané skupiny zaměstnanců od 1.1.2024 – zpřesnění.
 • Nová výše maximálního vyměřovacího základu.
 • Změna v organizaci uplatnění náhrady mzdy nebo platu podle § 203a Zákoníku práce – „táborníci“.
 • Pojistné na důchodové a nemocenské pojištění OSVČ, předkládání přehledu OSVČ za rok 2023, využití elektronizace v agendě OSVČ.
 • Další změny od roku 2024 dle schvalování legislativy.

⚀  Diskuse, zodpovídání dotazů účastníků webináře. Možnost konzultací. Aktuality dle vývoje legislativního procesu.
 

Informace pro účastníky:

Webináře probíhají prostřednictvím Microsoft Teams. Nemusíte být nijak technicky zdatní, nemusíte si stahovat žádnou aplikaci, nikde se registrovat, pouze kliknete na odkaz, který Vám před konáním webináře pošleme na Váš email. Pokud by se u Vás vyskytly jakékoliv technické potíže, budeme celý den na příjmu s napojením na technickou podporu.

Technické požadavky: počítač (nebo notebook) s mikrofonem a reproduktory a s připojením k internetu.
 

Cena a platební podmínky:
Cena za WEBINÁŘ a ZÁZNAM Z WEBINÁŘE 1090 Kč

Účastníci webináře mají v ceně zdarma i záznam z jeho konání.
 

Úhradu účastnického poplatku proveďte:
(platba u Fio banky, a.s.,)
číslo účtu 2500313694/2010
variabilní symbol 61223
konstantní symbol 0308

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením webináře.

IČO: 753 58 549, nejsme plátci DPH.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil 732 818 332, 603 367 808.
 

Další webináře: