Roční zúčtování mezd za rok 2022 a změny pro rok 2023

(Výklad doplněný praktickými příklady)
DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
20.1.2023 (pátek)
9.00-14.00, prez. od 8.30
Ing. Lošťák Milan – zaměstnanec správce daně v Olomouci – specialista na daň z příjmů ze závislé činnosti, zkušený lektor oblíbený u posluchačů pro svůj odborný a srozumitelný výklad podložený mnohaletými zkušenostmi v oboru.
MÍSTO KONÁNÍ
WEBINÁŘ
Proběhlo prostřednictvím Microsoft Teams. Záznam byl k dispozici do 8.2.

Cílem webináře je pomoci posluchačům správně provést roční zúčtování záloh na daň z mezd zaměstnanců za rok 2022 a seznámit je se změnami ve zdaňování mezd v roce 2023.
 

Obsah webináře:

⚀  Roční zúčtování mezd za rok 2022:

 • Zdaňování mezd v průběhu roku 2022 v režimech odvozených od podpisu Prohlášení poplatníkem a dalších okolnostech.
 • Problematika daňového domicilu.
 • Změna ve zdanění zaměstnaneckých nízkoemisních vozidel pro služební i soukromé účely od roku 2022.
 • Změna limitu osvobození u stravovacího paušálu zaměstnanců.
 • Způsoby uplatnění daňových slev u zaměstnavatele, jak v průběhu roku, tak i po jeho skončení.
 • Daňové zvýhodnění na vyživované děti a studium zletilých dětí v kostce.
 • Daňové odpočty ze základu daně po skončení roku a jejich prokazování.
 • Specifika aplikace dvojího limitu při odpočtu úroků z úvěrů.
 • Podmínky k provedení dobrovolného ročního zúčtování nebo alternativy vzniku povinnosti podání daňového přiznání.
 • Roční zúčtování za r. 2022 detailně (posouzení, žádost, provedení a vypořádání, konkrétní příklad po jednotlivých krocích a promítnutí RZ ve výkazech).
 • Možnost zohlednění srážkové daně z vedlejších příjmů v rámci roční daňové povinnosti poplatníků.
 • Daňové tiskopisy (lhůty, vzory, možné verze, změny pro rok 2023).
 • Lhůty a termíny u zdaňování mezd, povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.

⚀  Změny ve zdaňování mezd v roce 2023:

 • Vývoj daňového inkasa státních příjmů včetně daně ze závislé činnosti.
 • Změny parametrů rozhodných pro SW mzdových účetních programů a zdaňování mezd.
 • Aktuální informace podle stavu a vývoje legislativy pro dané období.
 • Opravy přeplatků a nedoplatků na zálohách nebo dani s možnou spoluúčastí správce daně.
 • Výběr judikátů souvisejících se zdaněním mezd, nedostatky zjišťované při kontrolách, odpovědi na dotazy.

Informace pro účastníky:

Webinář bude probíhat prostřednictvím Microsoft Teams. Nemusíte být nijak technicky zdatní, nemusíte si stahovat žádnou aplikaci, nikde se registrovat, pouze kliknete na odkaz, který Vám před konáním webináře pošleme na Váš email. Pokud by se u Vás vyskytly jakékoliv technické potíže, budeme celý den na příjmu s napojením na technickou podporu.

Technické požadavky: počítač (nebo notebook) s mikrofonem a reproduktory a s připojením k internetu.
 

Cena a platební podmínky:
Cena za WEBINÁŘ a ZÁZNAM Z WEBINÁŘE 890,- Kč

Účastníci webináře mají v ceně zdarma i záznam z jeho konání.
 

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Fio banky, a.s., č. účtu 2500313694/2010,
  variabilní symbol 71222, konstantní symbol 0308

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením školení.

IČO: 753 58 549, nejsme plátci DPH.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil 732 818 332, 603 367 808.

Webináře v roce 2023: