Novinky v daních, účetnictví a mzdách v roce 2018 a 2019

Výklad a podrobné vysvětlení opřené o problémy z každodenní praxe
 

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
1.2.2019 (pátek)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Kruntorádová Lenka, MBA – auditorka, daňová poradkyně, soudní znalkyně oboru účetnictví a top lektorka
MÍSTO KONÁNÍ
ČAPEK – WinDUO, s.r.o.
Chittussiho 13, Slezská Ostrava

Určeno pro: ekonomy, podnikatele, účetní, daňové poradce, auditory apod.

Cílem semináře je připravit se na chystané změny v průběhu roku 2019 a probrat problematické případy roku 2018 s dopady do běžné podnikatelské praxe. Posluchači získají přehled o změnách v roce 2018 a připravovaných změnách pro rok 2019 – účetní, daňová a mzdová problematika. Přednáška dále obsahuje i další aktuální změny v oblasti účetnictví a daní společností nenavazujících na KH a změny v EET. Přednáška bude doplněna celou řadou příkladů z praxe.
 

Obsah semináře:

 • Zákon o účetnictví, zákon o auditorech, standarty pro účetnictví a audit – připravovaná novela zák. o účetnictví, NUR č. 37 – časové rozlišování a cizí měna.
 • Zákon o DPH – vrácení DPH u nedobytných pohledávek, změny ve výpočtu daně, omezení volby zdanění u nájmu nemovitostí pro bydlení, nová pravidla pro vouchery, povinnost vynaložit nezbytné úsilí k doručení daňového dokladu, DPH u služeb souvisejících s dovozem a vývozem, předání dovezeného zboží, nárokování DPH u zahraničních osob, rozšíření odpočtu při registraci plátce, rpdp v roce 2018, nespolehlivý plátce a nespolehlivá osoba v roce 2018, DPH u nemovitosti a problémy s ní spojené.
 • Změny ve mzdách – plánované zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2019 a důsledky tohoto zvýšení, změny ve mzdách, sociálním a zdravotním pojištění na přelomu roku 2018/2019, změny v nemocenském pojištění, v ošetřovném, otcovská dovolená, rodičovský příspěvek, aktuální tiskopisy, elektronizace mezd, nové benefity – příspěvek na tištěné knihy, využití benefitů v praxi.
 • Zákon o EET – elektronická evidence tržeb – informace týkající se novelizace zákona a náběhu systému pro 3. a 4. vlnu, zvláštní režim pro malé podnikatele, změna sazeb DPH v návaznosti na EET.
 • Zákon o DPPO – zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví, výpůjční náklady a jejich limitace, změna u srážkové daně – práce malého rozsahu, oznamovací povinnost příjmů plynoucích daňovým nerezidentům do zahraničí, bezúplatné příjmy, navrhované zdanění OSVČ, transferové ceny.
 • Novela zákona o dani z hazardních her – změna způsobu, jakým se v základu daně zohledňují vrácené vklady, daňové řešení problematiky garantovaných turnajů, informační povinnost vůči správci daně.
 • Spotřební daň – úprava ustanovení upravujících tabákové nálepky, zdanění zahřívaných tabákových výrobků.
 • Daňový řád – nová oznamovací povinnost vůči správci daně, CbC Reporting.
 • Dotazy, diskuse.

Upozornění – V současné době se jedná o NÁVRHY novel zákonů v různé fázi schvalování, program semináře bude aktualizován podle platné legislativy, doplněn aktuálními závěry KDP a NUR.
 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

ČAPEK – WinDUO, s.r.o.
Chittussiho 13/734, 710 00 Ostrava

Spojení:
Trolejbus
(č. 101, 104, 106, 108, 109, 111)
Zastávka Revírní bratrská pokladna
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 4 a více seminářích (od ledna 2019) 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Fio banky, a.s., č. účtu 2500313694/2010, variabilní symbol 110119, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 75358549, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil 732 818 332, 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2019: