Roční zúčtování mezd za rok 2021 a změny pro rok 2022

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
21.1.2022 (pátek)
9.00-14.00, prez. od 8.30
Ing. Lošťák Milan – zaměstnanec správce daně v Olomouci – specialista na daň z příjmů ze závislé činnosti, zkušený lektor oblíbený u posluchačů pro svůj odborný a srozumitelný výklad podložený mnohaletými zkušenostmi v oboru.
MÍSTO KONÁNÍ
WEBINÁŘ
Bude probíhat prostřednictvím Microsoft Teams. Záznam bude aktivní do 10.2.2022.

Cílem webináře je pomoci posluchačům správně provést roční zúčtování záloh na daň z mezd zaměstnanců za rok 2021 a seznámit je se změnami ve zdaňování mezd v roce 2022.
 

Obsah webináře:

⚀  Režim zdaňování mezd v roce 2021:

 • parametry zdaňování 2021 a jejich vývoj,
 • zdanění příjmů v režimu zálohové daně,
 • dvě sazby zálohy na daň a příslušný základ daně,
 • zdanění příjmů v režimu srážkové daně,
 • měsíční slevy na dani,
 • formy a sazby poskytnutí daňového zvýhodnění na děti,
 • zdaňování měsíčních mezd – příklady možných situací,
 • aktuální informace k tiskopisu Prohlášení poplatníka vzor 25 a 26,
 • zjišťované nedostatky,
 • předpokládané změny 2022 (podle stavu legislativy).

⚀  Roční zúčtování mezd za rok 2021 i s konkrétním příkladem:

 • konkrétní početní příklad ročního zúčtování s komentářem,
 • přehled daňových slev a odpočtů ze základu daně,
 • uplatnění zvýšeného daňového zvýhodnění na děti za rok 2021,
 • změny u odpočtu úroků z úvěrů na bytové potřeby,
 • zvýšený limit odpočtu veřejně-prospěšných darů,
 • kdy je možné provedení ročního zúčtování,
 • změna v možnosti použití tiskopisu Prohlášení poplatníka,
 • vypořádání výsledku ročního zúčtování,
 • kdy je povinné daňové přiznání,
 • přehled aktuálních tiskopisů,
 • odpovědi na dotazy.

Informace pro účastníky:

Webinář bude probíhat prostřednictvím Microsoft Teams. Nemusíte být nijak technicky zdatní, nemusíte si stahovat žádnou aplikaci, nikde se registrovat, pouze kliknete na odkaz, který Vám před konáním webináře pošleme na Váš email. Pokud by se u Vás vyskytly jakékoliv technické potíže, budeme celý den na příjmu s napojením na technickou podporu.

Technické požadavky: počítač (nebo notebook) s mikrofonem a reproduktory a s připojením k internetu.
 

Cena a platební podmínky:
Cena za WEBINÁŘ a ZÁZNAM Z WEBINÁŘE 890,- Kč

Účastníci webináře mají v ceně zdarma i záznam z jeho konání.
 

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Fio banky, a.s., č. účtu 2500313694/2010, variabilní symbol 110122, konstantní symbol 0558

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením školení.

IČO: 753 58 549, nejsme plátci DPH.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil 732 818 332, 603 367 808.

Další školení v roce 2022: