Uplatňování DPH v roce 2022 ve vazbě na daň z příjmů

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
15.2.2022 (úterý)
9.00-14.00, prez. od 8.30
Ing. Fitříková Dagmar – daňová poradkyně, specialistka na DPH
Ing. Žmolík Christian – daňový poradce a specialista na daň z příjmů právnických osob, cestovní náhrady a daň silniční
MÍSTO KONÁNÍ
WEBINÁŘ
Bude probíhat prostřednictvím Microsoft Teams. Záznam bude aktivní do 6.3.2022.

Cílem webináře je konfrontovat vybrané okruhy týkající se daně z příjmů a DPH podle právního stavu platného pro rok 2022.
 

Obsah webináře:

⚀  Vybrané okruhy týkající se daně z příjmů a DPH:

 • nakládání s majetkemvymezení DHM a NHM z pohledu daně z příjmů a DPH, pořízení majetku a prodej majetku, vyřazení majetku z obchodního majetku,
 • převody nemovitostí z pohledu daně z příjmů a DPH – stavba jako součást pozemku, převody nemovitosti, převody ostatního majetku, upozornění na časté chyby a možnosti jejich řešení,
 • poskytnuté zákaznické a věrnostní programy ve vazbě na DPH a daň z příjmů,
 • technické zhodnocení najatého majetku provedené nájemcem,
 • věcná a časová souvislost (chyby v účetnictví, bonusy, reklamace),
 • oprava výše DH u pohledávek v konkurzu včetně vazby na opravné položky,
 • zaměstnanecké benefity, včetně stravovacího paušálu – daň z příjmů a DPH,
 • další problematika z oblasti daně z příjmů a DPH dle zájmu účastníků webináře.

⚀  Aktuální informace a upozornění na změny pro rok 2022:

 • stručný přehled změn v oblasti daně z příjmů a DPH pro 2022,
 • vybraná sdělení MF ČR a GFŘ pro oblast daně z příjmů a DPH,
 • vybrané zápisy z jednání Koordinačních výborů Komory daňových poradců,
 • vybrané rozsudky týkající se daně z příjmů a DPH (judikatura NSS a SDEU).

⚀  Diskuze a odpovědi na dotazy.
 

Informace pro účastníky:

Webinář bude probíhat prostřednictvím Microsoft Teams. Nemusíte být nijak technicky zdatní, nemusíte si stahovat žádnou aplikaci, nikde se registrovat, pouze kliknete na odkaz, který Vám před konáním webináře pošleme na Váš email. Pokud by se u Vás vyskytly jakékoliv technické potíže, budeme celý den na příjmu s napojením na technickou podporu.

Technické požadavky: počítač (nebo notebook) s mikrofonem a reproduktory a s připojením k internetu.
 

Cena a platební podmínky:
Cena za WEBINÁŘ a ZÁZNAM Z WEBINÁŘE 890,- Kč

Účastníci webináře mají v ceně zdarma i záznam z jeho konání.
 

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Fio banky, a.s., č. účtu 2500313694/2010, variabilní symbol 110122, konstantní symbol 0558

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením školení.

IČO: 753 58 549, nejsme plátci DPH.

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil 732 818 332, 603 367 808.

Další školení v roce 2022: