Daň z příjmů fyzických osob 2019 a 2020 – daňové přiznání za rok 2019 a vybraná problematika

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
28.1.2020 (úterý)
9.00-14.00
prezence od 8.30
Ing. Rylová Zuzana Ph.D. – daňový poradce, specialistka na daň z příjmů fyzických osob, zkušební komisařka Komory daňových poradců
MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Cílem semináře je upozornit posluchače na problematiku, kterou by neměli opomenout při sestavování daňového přiznání. Pozornost bude věnována i změnám legislativy a dalším aktuálním informacím.
 

Obsah semináře:

 • Úvodní informace:
  – vývoj legislativy v roce 2019,
  – sdělení GFŘ a závěry z Koordinačních výborů,
  – vybraná judikatura.
 • Daňové přiznání za rok 2019 – problémové oblasti
  – osvobozené příjmy,
  – ocenění nepeněžních příjmů,
  – paušální výdaje,
  – změny ve způsobu uplatnění výdajů,
  – majetek sloužící k dosahování příjmů,
  – pohledávky v daňové evidenci.
 • Změny daně z příjmů fyzických osob pro rok 2020 (dle vývoje legislativy)
 • Diskuze a odpovědi na dotazy posluchačů.

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 5 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Fio banky, a.s., č. účtu 2500313694/2010, variabilní symbol 130120, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 75358549, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil 732 818 332, 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2020: