Roční zúčtování mezd za rok 2019 a změny pro rok 2020

DATUM A ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ
21.1.2020 (úterý)
9.00-14.00
prezence od 8.30
ng. Lošťák Milan – zaměstnanec správce daně v Olomouci – specialista na daň z příjmů ze závislé činnosti, zkušený lektor oblíbený u posluchačů pro svůj odborný a srozumitelný výklad podložený mnohaletými zkušenostmi v oboru.
MÍSTO KONÁNÍ
Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Cílem semináře je pomoci posluchačům správně provést roční zúčtování záloh na daň z mezd zaměstnanců za rok 2019 a seznámit je se změnami ve zdaňování mezd v roce 2020.
 

Obsah semináře:

 • rekapitulace změn ve zdaňování mezd pro rok 2019,
 • aktuality v oblasti mzdového účetnictví,
 • povinnosti poplatníků a zaměstnavatelů,
 • srážení záloh na daň v průběhu roku,
 • vše o daňovém zvýhodnění na děti včetně uznatelného studia,
 • administrace Prohlášení poplatníka vzor 25 a 26,
 • splnění podmínek žádosti o roční zúčtování a kdy je povinné daňové přiznání,
 • provedení ročního zúčtování po jednotlivých krocích,
 • konkrétní příklad provedení ročního zúčtování a jeho výstupy,
 • přehled o daňových slevách a ročních odpočtech a daňovém zvýhodnění,
 • povinné tiskopisy, jejich skladba a termíny předkládání,
 • změny platné pro rok 2020,
 • odpovědi na dotazy.

 

Informace pro účastníky:
 

Místo konání semináře
 

Dům kultury města Ostravy, a.s.
28. října 124, Ostrava

Spojení:
Tramvají z centra a z Poruby
(č. 4, 8, 9, 11, 12)
zastávka Krajský úřad
 

Cena a platební podmínky pro semináře:
Zvýhodněné vložné při účasti na 5 a více seminářích 900,- Kč za seminář
Vložné za jednotlivý seminář 1000,- Kč za seminář

Úhradu účastnického poplatku proveďte:

 • platbou u Fio banky, a.s., č. účtu 2500313694/2010, variabilní symbol 130120, konstantní symbol 0558
 • nebo v hotovosti před zahájením semináře

Prezence bude vždy půl hodiny před zahájením semináře.

V ceně seminářů je malé občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, obložené chlebíčky, koláčky, něco sladkého na zub).

V případě neúčasti vyšlete zástupce, vložné nevracíme.

IČO: 75358549, nejsme plátci DPH.

Opožděné přihlášení nahlaste na mobil 732 818 332, 603 367 808.
 

Další semináře v roce 2020: